AFN V2

Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

Ibn ‘Asakir (w571H / 1176M)

User Rating: / 13
PoorBest 

Penulis: Mohd Fikri Che Hussain ( Ustaz Alamghiri )
Sumber: http://mohdfikri.com/blog

`Ali b. al-Hasan b. Hibat Allah b. `Abd Allah, Thiqat al-Din, Abu al-Qasim lebih dikenali dengan nama Ibn `Asakir al-Dimasyqi al-Syafi`i al-Asy`ari (w571/ 1176h) adalah seorang imam hadis dan tokoh sejarawan Islam yang terkenal di zamannya.

Mendengar hadis daripada 1,300 orang ulama dan 80 orang daripadanya adalah wanita dari kota Baghdad, Makkah, Madinah, Asfahan, Naisabur, Merw, Tibriz, Mihana, Baihaq, Khusrujird, Bistam, Herat, Azerbaijan, Kufah, Hamadhan, Rayy, Zanjan, Bushanj, Sarkhas, Simnan, Jarbadhqan, Mausil dan sebagainya.

Karyanya yang masyhur dan jarang dapat ditandingi oleh ulama sezaman dengannya pula seperti kitab:

i. Kitab Tarikh Dimasyq sebanyak 80 jilid
ii. Kitab Al-Muwafaqat `ala Shuyukh al-A’immah al-Tsiqat sebanyak 72 jilid
iii. Kitab `Awali Malik ibn Anas sebanyak 50 jilid
iv. Kitab Ghara’ib Malik setebal 10 jilid
v. Kitab Al-Mu`jam yang menyenaraikan nama-nama guru yang pernah mengajar beliau, sebanyak 12 jilid
vi. Kitab Manaqib al-Syubban sebanyak 15 jilid
vii. Kitab yang menerangkan kelebihan para sahabat Nabi SAW iaitu kitab Fadha’il Ashab al-Hadits 11 jilid

Antara kitabnya yang lain seperti
i. Kitab Fadhl al-Jumu`ah
ii. Kitab Fadhl Quraisy
iii. Kitab Fadha’il al-Siddiq
iv. Kitab Fadha’il Makkah
v. Kitab Fadha’il al-Madinah
vi. Kitab Fadha’il Bayt al-Muqaddas
vii. Kitab Fadha’il `Asyura’
viii. Kitab Fadha’il al-Muharram
ix. Kitab Fadha’il Syaaban

Kitabnya yang sejilid seperti:
i. Kitab Al-Isyraf `ala Ma`rifah al-Athraf
ii. Kitab Akhbar al-Awza`ie
iii. Kitab Al-Musalsalat
iv. Kitabnya yang bertajuk Al-Suba`iyyat mengandungi sebanyak 7 jilid
v. Kitabnya yang berjudul Tabyin Kazib al-Muftari Fima Nusiba ila Abi al-Hasan al-Asy`ari adalah kitab yang mempertahankan mazhab ilmu kalam imam Abu Hasan al-Asy`ari.

Tengoklah rakan-rakan, betapa seorang ilmuan Islam menghabiskan waktunya dalam mengusahakan kitab yang berjilid-jilid. Mana kesungguhan kita? Kita asyik menuding jari ke arah orang lain dari kesalahan kita. Malahan ada yang sanggup mencemuh ulama kerana kesilapan yang sedikit, sedangkan jasa dan sumbangan mereka yang melaut luas tidak kita hiraukan. Oleh itu, tutup mata dan tanya diri kita. Siapakah kita berbanding mereka yang penuh berjasa dan memberi sumbangan bakti kepada generasi Islam sehingga ke hari ini…..

Semoga kita turut jua bersama mereka, di atas kecintaan kita kepada para ulama ini. Amin ya Rabb!

You are here: Artikel View Tokoh Ibn ‘Asakir (w571H / 1176M)