AFN V2

Error
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

Fatwa-Bolehkah Wanita Haidh Membaca Al-Qur'an?

User Rating: / 4
PoorBest 

Dipetik dari: http://myfizi.blogspot.com/2009/09/bolehkah-wanita-haidh-membaca-al-quran.html

Fatwa Asy-Syeikh Khalid Bin `AbduLlah Al-Muslih:

Soalan:

1. Fadhilatu sy-Syeikh, As-salamu`alaikum warahmatuLlahi wabarakatuh, adakah boleh bagi seorang perempuan untuk membaca Al-Qur’an atau dia menyentuh Al-Qur’an ketika kitaran bulanan (dalam keadaan haidh), terutama pada bulan Ramadhan, untuk mengkhatamkannya.

2. Fadhilatu sy-Syeikh, As-salamu`alaikum warahmatuLlahi wabarakatuh, saya ingin bertanya tentang hukum pembacaan Al-Qur’an ketika Ramadhan oleh orang yang haidh tanpa menyentuh Al-Qur’an, dan ini untuk khatamkan (Al-Qur’an) dalam Ramadhan. Dan saya bertanya tentang pembacaannya dalam waktu ini (ketika haidh) dengan cara komputer, iaitu CD yang mengandungi Al-Qur’an yang tertulis (dalamnya).

Jawapan:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasihani
Wa`alaikumu s-salam warahmatuLlahi wabarakatuh, dan adapun kemudian:
Maka jawapan bagi soalan anda kami katakan:

Telah berselisih ahli `ilmu rahimahumuLLah dalam masalah pembacaan Al-Qur’an oleh orang yang haidh kepada TIGA PENDAPAT secara keseluruhan:

Pendapat pertama: boleh membaca Al-Qur’an bagi orang yang haidh dan orang yang nifas dengan tidak menyentuh Al-Qur’an, dan ini mazhab Al-Imam Malik, dan ia riwayat dari Abi Hunaifah dan Ahmad, dan dengannya berkata Al-Bukhari dan Daud dan Ibn Hazm.

Pendapat kedua: boleh bagi orang yang haidh dan orang yang nifas membaca sesuatu dari Al-Qur’an sama ada satu ayat atau dua ayat, dan dikatakan: tidak dilarang daripada apa yang kurang daripada satu ayat.

Pendapat ketiga: diharamkan ke atas orang yang haidh dan orang yang nifas membaca sesuatu dari Al-Qur’an, dan ini pendapat jumhur `ulama’ dari (mazhab) Hanafiyyah dan Syafi`iyyah dan Hanabilah dan selain daripada mereka, dan telah berkata At-Tirmizi tentangnya: “Dan ini pendapat majoriti ahli `ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SallaLlahu `alaihi wasallam dan tabi`in dan daripada yang selepas daripada mereka”.

Dan sesungguhnya telah ditunjukkan akan dalil tentang pecahan semua ini.
Dan yang telah nyata kepada aku pendapat yang membolehkan orang yang haidh dan orang yang nifas membaca Al-Qur’an itu adalah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, jika sesungguhnya orang yang haidh dilarang daripada membaca pastilah Nabi SallaLlahu `alaihi wasallam menerangkan tentang itu dengan terang dan jelas disampaikannya darinya petunjuk yang pasti sepertimana dalam kes larangan orang yang haidh dari (menunaikan) solat dan puasa, dan tidak terhad urusan tersebut di atas hadis yang disepakati imam-imam di atas pendha`ifannya, dan ia apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi (131) dan selainnya dari Ibn `Umar radhiyaLlahu`anhuma secara marfu`, dia berkata: “Janganlah orang yang haidh dan janganlah orang yang junub membaca sesuatupun dari Al-Qur’an”. Maka sesungguhnya telah berkata tentangnya Al-Imam Ahmad ketika anaknya bertanya kepadanya sepertimana dinuqilkan oleh Al-`Uqailiy dalam Kitab Adh-Dhu`afa’ (halaman 90): “Batil (hadis tersebut), Isma`il bin `Iyash memunkirinya”. Dan yang demikian telah berkata Abu Hatim dalam apa dinuqilkannya darinya oleh anaknya dalam Al-`Ilal (49/1).

Dan sesungguhnya telah berkatalah tentangnya Syaikhu l-Islam Ibn Taimiyyah di dalam Al-Fatawa (469/21): “Dan ini adalah hadis dha`if yang disepakati (akan kedha`ifannya) oleh `ulama’ bidang hadis”. Dan dia (Ibn Taimiyyah) juga berkata tentangnya di dalam Al-Fatawa (191/26): “Dan (hadis) ini tiada asal dari Nabi SallaLlahu `alaihi wasallam, dan tidak dikhabarkannya dari Ibn `Umar dan tidak dari Nafi` dan tidak dari Musa bin `Uqbah (mahupun) para sahabat mereka yang terkenal dalam nuqilan sunan dari mereka. Dan sesungguhnya para wanita mengalami haidh ketika zaman RasuluLlah SallaLlahu `alaihi wasallam, maka jikalau membaca (Al-Qur’an) diharamkan ke atas mereka sepertimana solat maka sudah pastilah ini diterangkan akannya oleh Nabi SallaLlahu `alaihi wasallam kepada ummatnya dan para ibu mukminin (isteri Nabi) akan mempelajarinya, dan sudah pasti itu adalah daripada apa yang dinaqalkannya kepada manusia, selagi mana tidak dinaqalkan satupun daripada Nabi SallaLlahu `alaihi wasallam tentang larangan tersebut maka tidak boleh untuk menjadikannya (membaca Al-Qur’an ketika haidh) sebagai haram, telah diketahui sesungguhnya tidak dilarang akan hal itu, dan apabila tidak dilarang tentang hal itu sedangkan ramai orang yang haidh pada zamannya maka telah diketahui bahawa ia tidaklah diharamkan”. Dan sesungguhnya Syaikhu l-Islam telah mengunggulkan dalil mereka yang berkata tentang keharusan (membaca Al-Qur’an ketika haidh) selepas dia menyebutkan tentang kedha`ifan hadis itu, maka dia berkata di dalam Majmu` Al-Fatawa (460/21): “Dan telah maklum bahawa para wanita mengalami haidh ketika zaman RasuluLlah SallaLlahu `alaihi wasallam dan tidak berlaku tegahan terhadap mereka daripada membaca Al-Qur’an, sepertimana tidak berlaku tegahan kepada mereka daripada berzikir dan berdoa, malah diperintahkan orang yang haidh supaya keluar pada hari raya lalu mereka bertakbir bersama-sama takbir muslimin, dan diperintahkan orang yang haidh untuk menunaikan manasik (tatacara `ibadah) seluruhnya kecuali tawaf Ka`bah: dia bertalbiyah dalam keadaan dia haidh, dan demikian di Muzdalifah dan Mina dan selain daripada itu daripada syi`ar-syi`ar”, dan Allah Yang Lebih Mengetahui.

Sumber: http://www.almosleh.com/almosleh/article_453.shtml


KESIMPULAN:


1. Terdapat 3 pendapat dalam masalah ini:

* Boleh membaca tanpa menyentuh Al-Qur'an.
* Boleh membaca satu atau dua ayat Al-Qur'an.
* Tidak boleh membaca Al-Qur'an.


2. Jumhur `ulama' berpegang kepada pendapat ke-3 (tidak boleh membaca Al-Qur'an).


3. Namun pendapat yang lebih rajih ialah boleh membaca Al-Qur'an baik bagi wanita yang haidh mahupun wanita yang nifas kerana:

* Hadis yang digunakan untuk melarang membaca Al-Qur'an adalah dha`if di sisi ramai `ulama' hadis.
* Tiada larangan membaca Al-Qur'an yang sahih daripada Nabi padahal pada zaman Nabi terdapat ramai wanita yang haidh termasuklah isteri baginda sendiri.

You are here: Artikel View Fiqh Fatwa-Bolehkah Wanita Haidh Membaca Al-Qur'an?